Byzantine Coin Justin Ii And Sophia Half-Follis 565-578 Ad

Sold $18.20 1 Bid, 14-Day Returns, eBay Money Back Guarantee

Seller: lolita.b-55 (39) 100%, Location: Los Dolores, Ships to: Worldwide, Item: 383427449928 ДРЕВНА БИЗАНТИНА МОНЕТ ЮСТИН II И СОФИЯ ПОЛОВ-ФОЛИС 565-578 н.е.Състав: Бронз МОНЕТАТА Е ОРИГИНАЛНО ОТ ФОТО.EL ARTÍCULO ES EL ORIGINAL DE LA FOTO. ПРАВИМ ВРЪЩАНИЯ В СРОК ОТ 14 ДНИ ОТ ПРОДАЖБА.HACEMOS DEVOLUCIONES EN UN PLAZO DE 14 DÍAS DESDE LA VENTA. МОЛЕТЕТЕ МИ ВСИЧКО ПРЕДИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.PREGUNTEME LO QUE SEA ANTES DE PUJAR.

PicClick Insights PicClick Exclusive
  •  Popularity - 28 views, 0.5 views per day, 51 days on eBay. High amount of views. 1 sold, 0 available. 1 bid.
  •  Price -
  •  Seller - 39+ items sold. 0% negative feedback. Good seller with good positive feedback and good amount of ratings.
Similar Items